Informatie voor ouders
Nieuws
Van de EF-training 'Braingame Brian' komt najaar 2018 een nieuwe versie uit!

Contact
Adres: IJsselvere 8 3421 BW Oudewater
Site: www.zelf-regulatie.nl
Email: info@zelf-regulatie.nl
Wat bieden wij?
Door samen te onderzoeken waardoor bepaalde problemen zijn ontstaan en blijven bestaan komen we tot een op maat gemaakt trainingsplan. We kijken als het ware “onder de motorkap” en onderzoeken wat je sterke en minder sterke kanten zijn. In de behandeling gaan we minder sterke kanten trainen en verbeteren en de sterke kanten meer benutten. Iedereen die van belang is en die kan helpen wordt bij de behandeling betrokken.

Wat bieden wij niet?
Wij werken alleen op afspraak en kunnen vanwege andere werkzaamheden niet elke dag en op elk uur van de dag op hulpvragen ingaan. Wij kunnen eventueel een kinder- en jeugdpsychiater consulteren maar deze mogelijkheid is voor ons slechts in beperkte mate voorhanden. Onze (neuro)psychologische onderzoeken en behandelingen moeten daarom bij problematiek die intensieve en frequente zorg vraagt (ernstige depressies; ernstige trauma’s en/of psychotische problemen; hulp aan multiproblemgezinnen) als aanvullend worden beschouwd.

Published on 24-08-2018 |