Informatie voor verwijzers
Nieuws
Van de EF-training 'Braingame Brian' komt najaar 2018 een nieuwe versie uit!

Contact
Adres: IJsselvere 8 3421 BW Oudewater
Site: www.zelf-regulatie.nl
Email: info@zelf-regulatie.nl
Wat vinden wij belangrijk?
Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar het gedrag te kijken maar ook naar de onderliggende cognitieve functies die de mate waarin iemand in staat is zichzelf te reguleren en aan te sturen bepalen. Niet een DSM classificatie zoals ADHD bepaalt voor ons het behandeltraject maar de sterke en zwakke kanten van het individuele kind. Ook gaan wij er van uit dat minder sterke kanten geen blijvende handicaps hoeven te zijn maar trainbaar en veranderbaar zijn. De door ons gebruikte behandelmodules zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en we maken zoveel mogelijk gebruik van effectief bewezen behandelprotocollen. Onze behandeltrajecten worden regelmatig getoetst op hun effectiviteit en geëvalueerd met alle betrokkenen. Bij de diagnostiek en behandeling worden alle belangrijke factoren betrokken die een rol spelen bij de aanmeldproblemen en die kunnen bijdragen aan een vermindering van de klachten.

Published on 24-08-2018 |