Informatie voor verwijzers
Nieuws
Van de EF-training 'Braingame Brian' komt najaar 2018 een nieuwe versie uit!

Contact
Adres: IJsselvere 8 3421 BW Oudewater
Site: www.zelf-regulatie.nl
Email: info@zelf-regulatie.nl
Wat bieden wij?
Door samen te onderzoeken waardoor bepaalde problemen zijn ontstaan en blijven bestaan komen we tot een op maat gemaakt trainingsplan. We kijken als het ware “onder de motorkap” en onderzoeken wat je sterke en minder sterke kanten zijn. In de behandeling gaan we minder sterke kanten trainen en verbeteren en de sterke kanten meer benutten. Iedereen die van belang is en die kan helpen wordt bij de behandeling betrokken.

Wat doen we dan?
We stellen vragen, nemen vragenlijsten af, doen testen, komen observeren thuis en/of op school en stellen dan samen met alle betrokkenen individuele trainingsprogramma’s op. Die zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van het (werk)geheugen, het op je rem staan, de aandacht bij iets houden, planningsvaardigheden, het aanpassingsvermogen aan veranderende of onverwachte situaties en/of het vermogen meer de baas te zijn over emoties zoals angst, boosheid en/of verdriet. We maken gebruik van bewezen effectieve behandelprogramma’s voor angst en/of dwang, tics, plannen en organiseren en het omgaan met somberheid of we maken gebruik van trainingsprogramma’s op de computer zoals Braingame Brian (www.gamingandtraining.nl). Voor ouders hebben we opvoedingsadviezen en oudertrainingsprogramma’s en bieden we een aanpak zoals in het programma “Eerste hulp bij opvoeden”. Ouders en kind kunnen ook in duidelijke stappen leren conflicten beter en sneller op te lossen. Ook leerkrachten kunnen we ondersteunen met adviezen en trainingsprogramma’s, om daarmee de situatie op school meer aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling en vaardigheden van de leerling te trainen.

Wat bieden wij niet?
Wij werken alleen op afspraak en kunnen vanwege andere werkzaamheden niet elke dag en op elk uur van de dag op hulpvragen ingaan. Wij kunnen eventueel een kinder- en jeugdpsychiater consulteren maar deze mogelijkheid is voor ons slechts in beperkte mate voorhanden. Onze (neuro)psychologische onderzoeken en behandelingen moeten daarom bij problematiek die intensieve en frequente zorg vraagt (ernstige depressies; ernstige trauma’s en/of psychotische problemen; hulp aan multiproblemgezinnen) als aanvullend worden beschouwd.

Published on 24-08-2018 |